Общи насоки към родителите, участващи в Монтесори групи за игра


·         Окуражавайте детето си да почиства и да прибира материалите след като приключи с дадена активност. Можете спокойно да му помогнете и да направите това заедно.
·         Дайте пълна свобода на детето в избора на активност, която го заинтригува, както и в броя на повторенията и скоростта на извършване на дейността.
·         Използваме килимчетата, за да осигурим на детето лично пространство. Това насърчава децата да се учат да уважават правата на другите.
·         Децата биват окуражавани да са внимателни едни към други и с внимание да се отнасят към заобикалящата ги среда и материалите/игрите в нея.
·         Ролята на възрастния е да наблюдава и нежно да насочва детето към работа с материалите/игрите, ако изглежда, че то търси нещо или е незаето.
·         Насърчавайте децата си да се грижат за себе си. Това ги кара да се чувстват добре, а също така им помага да усвояват нови умения, като например да си измиват чиниите след закуска или да помитат/почистват пода/масата.
·         Ще забележите, че в стаята за игра има домакински пособия. Това включва стъклени чаши, купи и др. както и нож за рязане. Тези пособия са в стаята с цел да дадат на децата възможност да се научат да боравят с тях и да се отнасят към тези пособия по подходящия начин. Само така те могат да разберат, че стъклото е чупливо и обикновено се чупи, ако го изпуснем на земята или го ударим и че ножовете са остри и могат да те порежат, ако не ги използваш според целта.
·         За да може детето да работи/играе с дадена активност, тя трябва първоначално да му бъде представена/показана от водещата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар