Мисия и цели на Фондация "Детство под дъгата"


Мисията на Фондация "Детство под дъгата" е да подкрепя цялостното хармонично развитие на децата и връзката им с техните родители в защитена среда, използвайки образователния метод за ранно детско развитие на Мария Монтесори, както и да спомага за интегрирането на децата в едно по-толерантно общество.


За изпълнение на мисията си поставяме следните цели: 

1) Да предоставим на повече деца, независимо от техните способности, етнос, религия и социален статус възможност за включване в специфичен образователен процес, развиващ техния пълен личностен потенциал; 
2) Да въвлечем в по-голяма степен родителите в процеса на развитие на децата,  както и да изградим подкрепяща среда и да подобрим „културата на грижа“ за родители на деца със специфични образователни потребности; 
3) Да помогнем на повече деца в неравностойно положение да излязат от социалната изолация и да бъдат интегрирани в нашето общество; 
4) Да спомогнем за повече толерантност и умения за общуване с деца със специфични образователни потребности в България; 
5) Да запознаем повече учители със специфични и иновативни за България методи за ранно детско развитие, поставящи индивидуалния подход към всяко дете в основата на работата.


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар