понеделник, 21 март 2016 г.

Родителите и метода Монтесори

През годините все повече се убеждавам, че макар в центъра на метода на Мария Монтесори да е детето, в днешно време няма как да работим за детето без помощта на родителите.  Затова и подходът ми към децата с годините стана все повече семейно ориентиран - въвличащ родителите в процеса на работа с техните деца.

Съвместната ми работа с родителите започна още през 2011 г. с организирането и провеждането на първите Монтесори групи за игра, в които освен практически занимания с децата имаше теоретичен и практически елемент свързан с актуални родителски въпроси и проблеми.

Отдавна исках да организирам подобни срещи и разговори с родителите на децата в полудневната занималня „Добро утро Монтесори“ и успях да го направя в началото на годината.  Темата на срещата-лекция беше "Детето и ролята на възрастния".

Лекцията започна с малко теория за метода на Мария Монтесори, за мястото на детето в света според нея, както и кратък обзор на основните принципи на метода.   

В разговорите ми с родителите съм забелязала, че акцентът е винаги практически - как да се разреши определен проблем, какъв съвет да се предложи, което, разбира се, е резонно и разбираемо, но в тази лекция ми се щеше да се спра по-задълбочено върху принципите на метода, тъй като от тях произлизат отговорите на много от практическите въпроси, които ежедневно дискутираме с родителите.

Както можеше да се очаква, теорията неусетно премина в практически въпроси и споделяния от страна на родителите.  Интересното беше, че макар да си личаха различията на децата и разнообразните родителски подходи, с времето разговорът ни стана по-задълбочен и можеха да се видят и някои обединяващи тенденции и нужди на децата и родителите.  

Съвсем естествено, разговорът ни приключи с уговорката следващите ни срещи с родителите да са индивидуални и тяхното провеждане започна през месец март.  

На срещите с родителите обсъждаме в подробности развитието на детето в последните месеци, адаптирането му в групата, спецификите в учебния процес. Самите родители също разказват за отношенията си с децата у дома и имат възможност да получат съвет за конкретни трудности и предизвикателства.

С тези срещи се надявам да задълбочим нашия разговор с родителите, не само за да можем да се подпомагаме взаимно в отглеждането на детето им, но и за да вървим заедно по пътя на разкриването на неговия пълен потенциал и хармонично развитие. 

неделя, 20 март 2016 г.

"Работната" събота в музейПо традиция в „работната“ събота (12.03.) имахме по-различен „учебен ден“.  Посетихме музея „Земята и хората“ и поиграхме в парка зад него. 

В музея най-голямо впечатление на децата направиха огромните кристали, по-високи дори от тях самите. А другото „най-важно“ нещо беше, че голяма част от кристалите в експозицията са „златни“, т.е. блестящи – особено привлекателно за момичетата. 

Предишната работна събота (12.12.2015 г.) бяхме в Природо-научния музей. Там най-вълнуваща за децата беше възможността да търсят нещо, което познават.  И в двата дена в групите се включиха и майки. 

автор: Таня Георгиева-Шнел
фотография:  Даря Ефремова

сряда, 16 март 2016 г.

Една година с "Добро утро Монтесори"

Ето че се изтърколи една година откакто полудневната занималня "Добро утро Монтесори" започна работа.  Неусетно мина тя може би само за децата, които, като гледам снимките от предишната ми публикация, са вече пораснали момчета и момичета.  За нас, големите, годината беше наситена с интензивна и удовлетворяваща работа, която изпълваше дните, а на някои от нас и нощите, и свободното време, но както всичко свързано с децата, си струваше.

Започнахме работа в занималнят преди година с Ива и Диди, а по-късно към нас се присъедини и Деси и така "Детство под дъгата" вече съм не само аз, а цял екип от хора.  Отскоро с подготовка и управление на проекти ни помага една от майките, Таня.  А друга майка, Станимира, с идеи за организационно развитие.

През изминалата година станаха все повече индивидуалните ми консултации и срещи с деца със специални образователни потребности или емоционално поведенчески проблеми.  Това е работa, която е много удовлетворяваща за мен и се надявам все повече да я развивам за в бъдеще.

Надявам се скоро да се появя в това пространство с повече информация и снимки за дните ни в занималнята.