Монтесори терапия - индивидуални занимания и консултации

Мирослава Иванова, Монтесори педагог и основател на фондация "Детство под дъгата", провежда индивидуални консултации, занимания и терапевтична работа с деца с особености в развитието и поведението. 

Тези занимания са подходящи за подкрепа на хармоничното и цялостно развитие на всички деца – деца без специфика в поведението и развитието, както и на такива със специални образователни потребности и особености в развитието на говора, общуването, социалното поведение, двигателните и когнитивните способности и умения.

Мирослава Иванова провежда такъв вид консултации от 2011 г.  Понастоящем работи с 4 деца със специални образователни потребности.  Терапевтичната работа се провежда под формата на едночасови занимания, в които може да участва и родител.

За повече информация, моля позвънете на тел.:0889 310 534 или пишете на e-mail: mirosiv@gmail.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар