Годишни отчети


Отчет на дейността на фондация „Детство под дъгата“ за 2015 г.
Изминалата година беше ключова за развитието на фондация „Детство под дъгата“.  От фондация, за която работеше един човек, „Детство под дъгата“  се разрастна и в края на годината включваше екип от Монтесори преподаватели, които работят за разпространението на идеите и методите на Мария Монтесори чрез лекции, консултации и ежеседмични полудневни занимания с деца.
Годината започна с организирането на „Монтесори групи за игра“ в „Середипити – пространства за общуване“ за деца от 8 до 18 м, които се провеждаха веднъж седмично и за деца от 1,5 г до 3 г, които се провеждаха два пъти седмично в периода от януари до юни месец.  Работата с децата в този формат беше продължение на работата на Мирослава Иванова от началото на Фондацията, които се провеждаха под мотото "Да играем, учим и творим под дъгата с Мира". 
Занимание „Монтесори за мъници” в „Серендипити – пространства за общуване”
В групите за деца до 1,5 г., „Монтесори за мъници”, участваха 25 деца, а в групите над 1,5 г., „Монтесори плейгрупа”  - 30 деца.  Тези занимания осигуриха време, пространство и възможност на децата да се включат в активности, които насърчават и стимулират развитието на психомоторните им умения, езиковите знания, изграждането на тяхната самостоятелност, социални умения и познания за света, подкрепени с грижа и внимание от водещата  и със съдействието на техните родители.  Работата беше ползотворна, удовлетворяваща и вдъхновяваща за бъдещо развитие на подобни нови проекти и начинания.
                През февруари месец Мирослава Иванова проведе открита лекция пред около 25 родители.  Темата на лекцията беше запознаване на родителите с принципите и философията на Мария Монтесори.  Лекцията се проведе в „Середипити – пространства за общуване“ и завърши с дискусия с въпроси и отговори.  Някои от посетилите лекцията родители след това посещаваха с децата си „Монтесори групи за игра“. 
                През март и април, в партньорство с Център за настоящи и бъдещи родители „Естествени идеи“, Фондацията проведе семинар от 5 модула, всеки от тях тричасов, на тема „Осъзнато родителство в съзвучие с Монтесори“.  Семинарът разглеждаше различните периоди на развитие на детето, ролята на възрастния и важността на играта, на наблюдението и на подготвената Монтесори среда.  Бяха дадени практични съвети за подготовка на такава среда в семейството, както и имаше практическо занимание с Монтесори материали.  В резултат на този семинар общо 15 родители бяха запознати с различни аспекти на принципите и философията на метода на Мария Монтесори.
            През март месец беше поставено началото на партньорство между Фондация „Детство под дъгата“ и „Монтесори академия“ на Асоциация „Монтесори – ръка за ръка“, в резултат на което беше възобновена полудневната занималня на „Монтесори академия“.  От месец март занималнята започна да действа отново под ръководството на Мирослава Иванова и нейния екип под названието „Добро утро Монтесори“. 
Занималнята започна работа с 10 деца, като групата беше бързо запълнена до 12.  Макар някои деца да израстнаха, наесен техните места бяха заети от други желаещи да се възползват от Монтесори обучението. 
            Заниманията се водеха от Мирослава Иванова, главен учител и основател на Фондацията.  С нея от март месец работят Ива Цанева (учител, посещавала преди години като родител групите за игра на Фондацията) и Диляна Дилчева (помощник-учител).  В края на годината към екипа се присъедини и Десислава Калайджиева (учител и бивш колега на Мирослава Иванова от ЧЦДГ „Синьо езеро - Монтесори хай“).
Децата от полудневна занималня „Добро утро Монтесори“ рисуват заедно елха
Заниманията в полудневната занималня станаха основни в дейността на Фондацията.  Полудневните занимания включваха: социално кръгче, в което децата се учат на положително социално поведение и взаимодействие, всекидневни групови тематични занимания, посветени на теми като света и природата около нас, опознаване на човешкото тяло и изграждане на здравословни навици и умения, формиране, усвояване и развитие на езиково-говорни и математически знания и умения, разнообразни творчески, приложни, музикални и артистични дейности и проекти както и индивидуални занимания с дидактични Монтесори материали.
             През летния сезон към занималнята се присъединиха и деца, които посещават държавни детски градини през останалата част от годината. 
             В началото на декември децата от занималнята посетиха Националния природонаучен музей, в който най-интересното занимание за децата беше да откриеш нещо, което познаваш.  В посещението на музея се включиха и родители. 
                Основен фактор в работата на Фондацията е включването на родителите в процеса на работа с техните деца.  Това се осъществяваше естествено в групите за игра от началото на годината, но се случваше и под формата на индивидуални консултации за родители, единични или многократни, които бяха най-активни в летния сезон и продължиха до месец октомври.  Консултациите с родители се осъществяваха веднъж или няколко пъти седмично, като се работеше по конкретен проблем и продължаваха до разрешаването му или според нуждите на семейството. 
Децата в ЧЦДГ „Синьо езеро - Монтесори Хай“ се хранят
                От месец март Мирослава Иванова консултира ЧЦДГ „Синьо езеро - Монтесори хай“ веднъж в седмицата в прилагане на метода на Мария Монтесори и при разрешаване на проблемни казуси в образователния процес.  Консултациите на ЧЦДГ „Монтесори хай“ продължават и през 2016 г.
Лекция на Мирослава Иванова в „Училище за бременни и бъдещи родители” на „Клуб Родители”
През месец юни Мирослава Иванова, заедно с „Клуб Родители“ на „Училище за бременни и бъдещи родители“ изнесе лекция на тема „Тръгването на детска градина – важен етап от развитието на детето. Предимства на обучението по метода на Мария Монтесори” пред повече от 50 родители и бебета.  През месец декември тя проведе втора лекция-дискусия с включена практическа част на тема „Монтесори у дома -  родителство в съзвучие с Монтесори”.  На лекцията присъстваха повече от 40 родители и бебета.  Мирослава Иванова продължава да участва в представяне на лекции пред родителите на „Клуб Родители“ и през 2016 г.
През годината продължиха и консултациите на Мирослава Иванова с деца със специфични образователни потребности.  В началото на годината консултираните деца бяха две, а към края на годината - пет.  Тази дейност продължава и през 2016 г.
Християн работи с Mонтесори материали
                Изминалата година беше много важна за дейността на Фондацията.  От фондация, организираща групи за игра, консултации и лекции, „Детство под дъгата“ се превърна в пълнокръвно действаща неправителствена оргранизация, която чрез ежедневната си работа в полудневната занималня и многобройните лекции и консултации на Мирослава Иванова спомага за разпространението на методите и принципите на Мария Монтесори в България и за това те да достигат до все повече деца и родители.

Няма коментари:

Публикуване на коментар