понеделник, 21 март 2016 г.

Родителите и метода Монтесори

През годините все повече се убеждавам, че макар в центъра на метода на Мария Монтесори да е детето, в днешно време няма как да работим за детето без помощта на родителите.  Затова и подходът ми към децата с годините стана все повече семейно ориентиран - въвличащ родителите в процеса на работа с техните деца.

Съвместната ми работа с родителите започна още през 2011 г. с организирането и провеждането на първите Монтесори групи за игра, в които освен практически занимания с децата имаше теоретичен и практически елемент свързан с актуални родителски въпроси и проблеми.

Отдавна исках да организирам подобни срещи и разговори с родителите на децата в полудневната занималня „Добро утро Монтесори“ и успях да го направя в началото на годината.  Темата на срещата-лекция беше "Детето и ролята на възрастния".

Лекцията започна с малко теория за метода на Мария Монтесори, за мястото на детето в света според нея, както и кратък обзор на основните принципи на метода.   

В разговорите ми с родителите съм забелязала, че акцентът е винаги практически - как да се разреши определен проблем, какъв съвет да се предложи, което, разбира се, е резонно и разбираемо, но в тази лекция ми се щеше да се спра по-задълбочено върху принципите на метода, тъй като от тях произлизат отговорите на много от практическите въпроси, които ежедневно дискутираме с родителите.

Както можеше да се очаква, теорията неусетно премина в практически въпроси и споделяния от страна на родителите.  Интересното беше, че макар да си личаха различията на децата и разнообразните родителски подходи, с времето разговорът ни стана по-задълбочен и можеха да се видят и някои обединяващи тенденции и нужди на децата и родителите.  

Съвсем естествено, разговорът ни приключи с уговорката следващите ни срещи с родителите да са индивидуални и тяхното провеждане започна през месец март.  

На срещите с родителите обсъждаме в подробности развитието на детето в последните месеци, адаптирането му в групата, спецификите в учебния процес. Самите родители също разказват за отношенията си с децата у дома и имат възможност да получат съвет за конкретни трудности и предизвикателства.

С тези срещи се надявам да задълбочим нашия разговор с родителите, не само за да можем да се подпомагаме взаимно в отглеждането на детето им, но и за да вървим заедно по пътя на разкриването на неговия пълен потенциал и хармонично развитие. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар