неделя, 16 септември 2012 г.

Благодарности


Благодаря на фирма Melon,Inc.: http://www.melontech.com/Header/About/AboutUs.aspx за отзивчивостта във връзка с изразената ни нужда и за дарението на пълна компютърна конфигурация, необходима за извършване на дейността на Фондация "Дество под дъгата"!

Няма коментари:

Публикуване на коментар